Muc-off all-weather kæde glidecreme | 637us

MUC-OFF SKU: 81-0637
Normal pris

158,99 kr.

Denne vare anses for at være farlig af fragtfirmaer og skal kun via skibsjord til det kontinuerlige USA.

Må vi introducere vores nye højtydende, topmoderne motorcykelkædesmøremiddel – Ceramic Endurance Chain Lube.

Efter flere års forskning og udvikling identificerede vi, at der var nogle store forskelle med, hvad ryttere ønsker og har brug for af et kædesmøremiddel. Når alt kommer til alt, vil racermotorcykler, turmotorcykler og terrængående maskiner alle have forskellige krav til kædesmøring. Muc-Off Ceramic Chain Lube er den første af sin slags og er indstillet til at revolutionere kædeeffektivitet og ydeevne for alle motorcykler, der dækker længere afstande, og er ideel til turister eller pendlere, da du kan gå langt længere mellem genpåføringsintervaller. Vores unikke vandafvisende, keramiske formel trænger dybt ind i kædeleddet.

Dette skaber en holdbar beskyttende belægning, som vil beskytte din kæde mod korrosion og metal til metal slid under alle vejrforhold. En ekstra fordel ved vores unikke formel er, at den indeholder et UV-farvestof, hvilket betyder, at du nøjagtigt kan se smøremidlernes specifikke dækning, når du bruger en UV-lygte. Dette giver dig også mulighed for at tørre overspray væk, som ellers kunne være blevet uopdaget.

Endurance Chain Lube betyder længere intervaller mellem påføringer, med større beskyttelse af din kæde!

  • Velegnet til standard, O, X og Z-ring kæder.
  • Til langdistancekørsel i al slags vejr on/off-road.
  • Højtydende syntetisk formulering for maksimal beskyttelse.
  • Keramiske tilsætningsstoffer øger komponenternes levetid og maksimerer hestekræfter.
  • Indeholder UV over sprayfarve

Indeholder: Pentan, Petroleumsdestillat, Butan & Propan drivmiddel.

Holdes væk fra varme, gnister og flammer. Hold dåsen væk fra enhver elektricitetskilde. Beholderen må ikke punkteres eller forbrændes. Må ikke opbevares over 120°F eller i direkte sollys. Ryg ikke under brug. Undgå indånding af dampe. Brug med tilstrækkelig ventilation. Forsætlig indåndingsmisbrug (koncentrering og indånding af dampe) kan være skadeligt eller dødeligt.

Holde utilgængeligt for børn.

FØRSTEHJÆLP: Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter og tilkald en læge. Hudkontakt: Skyl med vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter. Indånding: Flyt til frisk luft. Søg lægehjælp, hvis irritation eller andre symptomer udvikler sig og fortsætter. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs eller døsig person. Ring omgående til en læge eller giftcentral.

Beslag